Masáže Martin Kárný

O mně

Něco málo o mně…

Absolvoval jsem dlouhodobý kvalifikační masérský kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví v ČR, na akreditovaném pracovišti Stanislava Flandery v Praze, kde získal základy veřejného zdravotnictví, první pomoci (MUDr. Jiří Franz), základy somatologie se zaměřením na pohybový systém (prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.), vybrané přednášky z psychologie (PhDr. Mgr. Václav Vlček, Csc.), chirurgie a chirurgických onemocnění (MUDr. Jiří Franz), z hygieny a epidemiologie (MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.), z prevence a ochrany zdraví (MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D). Kurz se skládá také z teorie a teoreticko-praktické výuky klasické masáže (Stanislav Flandera), balneologie a fyzikální terapie.